< div id=”header ”>< / div>

måndag 7 februari 2011

Generation Pension!

Vi riskerar en massiv utslagning alternativt ett samhällets b-lag om inget görs vad gäller framtidsutsikter på arbetstmarknaden idag. 90-talet skördade sina offer en del kom aldrig tillbaka och en del fick chans till viss sysselsättning men kanske inte det de själva hade tänkt sig. Många med långa sjukskrivningar och svårt att ställa om till annat än det de redan sysslat med.

 Nu är det dags för nästa generation. Industrijobben blir inte fler, offentlig sektor är begränsad att ta emot fler och där är det fullt sjå med att pussla ihop heltidstjänster då det finns politiska och fackliga önskemål att det ska vara så. Att skapa fler företagare låter ganska vackert och inte minst i tjänstesektorn. Varför inte lärare . jo men friskolor håller också på att mättas och skolverket säger nej om det hotar redan etablerade kommunala skolor. Eller inom rut- och hemtjänsten men där gäller konkurrens. Inom exempelvis daglighandel ser jag att större affärer håller på att slå ut de mindre butikerna. Således ett nollsummespel då större butiker har större möjligheter både för kunder, personal och kan utnyttja stordriftsfördelar.

Själv tror jag att vi måste ställa om en del av samhället inte som ett b-lag utan ett strukturerat grönt lokalsamhälle som inte direkt arbetar under samma marknadsförutsättningar i ekonomin. Det ska naturligtvis finnas professionellt inslag, men att bygga kooperativ, att göra något lokalt med självförvaltning, att inte ha krav på sig att pendla och att skapa gemenskaper utifrån lokalsamhällets bas. Jag kan tänka mig någon form av basinkomst och medborgarlön för att garantera försörjning med möjlighet till högre nivåer allt efter förmåga och prestation. En tredje sektor om man så vill. En grön sektor med kriterier som inte direkt kan jämföras med regler i den marknadsstyrda eller offentliga sektorn, Hur kriterierna kan se ut överlåter jag åt andra men där utanförskapet garanteras plats och identitet. Möjliggörande är det första och förverkligande är det andra men denna sektor blir ett måste om vi inte ytterligare ska öka motsättningarna och klyftorna i samhället.

Se även: HN, AB, AB AB AB AB, AB, AB AB Efteroljan  Svenska visioner

Inga kommentarer: