< div id=”header ”>< / div>

fredag 11 februari 2011

Escuse me i´m Tim Jackson!

Vi står inför en av de största utmaningarna i modern tid.
I kölvattnet av en ekonomisk kris som tycks ropa efter ökad konsumtion måste vi försöka rädda världen undan ett kollapsande klimat. Men hur ska vi lyckas förena evig tillväxt med minskad miljöpåverkan?
kommunalarbetaren, Ordfront, Klotet, Effekt Expressen

Inga kommentarer: