< div id=”header ”>< / div>

måndag 17 januari 2011

Vilken nyans av grön ska väljas i partiledningen?

Nu är diskussionen igång sedan deadline för valberedningen inom Miljöpartiet fått in sista minuten-anmälningar och då är det ändå inte klart. Det är valberedningens deadline. Formalisternas om man så vill. Vad händer om kandidater hoppar av? Vad händer om nya namn dyker upp som inte tänkt färdigt?

Dels har det diskuterats personer till ev. funktioner. Men kopplar vi det till annat än erfarenhet, meriter, ålder, orter, engagemang, medial förmåga, förmåga att ta in nytt balansera till gammalt så kommer vi snart in på det politiska innehållet som ska tolkas. Hur mycket påverkades inte medlemmarna av vad språkrören tyckte i EU-frågan när det var medlemsomröstning? Vad är ett rådslag om medborgarlön-en dörr in värt när det sedan kompromissas bort i en höjd a-kassenivå i ett system som håller på att ifrågasättas och bli inaktuellt? Inte minst för att språkrören nedprioriterade frågan till förmån för annat för att få till stånd rödgrönt samarbete. Där försvann nog friåret också. Arbetstidsförkortning är det en facklig fråga eller en lagstiftningsfråga där heltid är en helig ko för de "röda partierna." samtidigt som det finns ett stort utanförskap?


Vad är kongressbeslut värda om det inte finns hållhake lokalt på ombuden och de i sin tur är tvungen att pendla mellan personliga åsikter, några hjärtefrågor som diskuterats lokalt och som kanske motionerats om. Samtidigt som det dyker upp plötsliga oväntade ställningstaganden som är medialt intressanta? Svt Forum sänder med analyser, kommentarer och en del ombud har synnerligen professionell rapportering och kommunikation via bloggar, facebook och twitter. Ska vi dra in Skype också blir det riktigt roligt, Andra som skickas dit bildar en egen grupp där någon får rösta då antalet ombud inte räcker. Vad blir det för rapport då när de ska rapportera hemma. Det är ändå ombudet/ombuden som har huvudansvar ibland med utsedd ersättare.

Miljöpartiet har riksdagsgrupp, partistyrelse och förtroenderåd. Alla med inbördes enorm möjlighet framför valberedningen att utöva påverkan. Nu tror någon att jag är väldigt insatt med blogg, facebook och twitter samt övriga media.Ja att följa andra inte mig själv. Hemsidorna tycks förlorat sin roll som informations- och påverkansorgan, Uppdatering var ledordet när jag gick kurs om det för tio år sedan och det är bara att surfa runt och se hur det ser ut inom miljöpartiet. Påverka? Ja då hänvisas till mail och kanske tfnr men det är väl ändå gammaldags? Läs denna blogg av Anders Schröder aktiv i Grön Ungdom Varför sociala medier är viktiga så kanske någon förstår var jag får min inspiration och kunskapsinhämtning ifrån. Det är inte att ränna runt på energislukande möten. Det är här på nätet. 

Inga kommentarer: