< div id=”header ”>< / div>

lördag 22 januari 2011

Vart går grön gubbe?

Kajsa Borgnäs socialdemokrat och bloggare berör i ett inlägg tillväxtekonomin och klimatet. Inte så mycket av det fick man ut av Ekots lördagsintervju där språkrörskandidaten Gustav Fridolin presenterades. Det är mycket om att få styrning på marknader, lägga räls, bygga om miljonprogram och bryta utanförskap men ingen direkt grön tilväxtkritik. Kritik mot Gustav Fridolin lämnas däremot i en DN-artikel från ledande fokpartister " Miljöpartiet uppfattas som ett typiskt vänsterparti".

Det är hänvisningar till punkter i partiprogram, visioner, böcker och antaganden som tas som en intäkt för att manifestera detta. Det enda riktiga bra faktaunderlaget är att miljöpartiet och socialdemokraterna är lika mycket vänster sett ur väljarperspektivet men S och MP  uppfattas som direkta motpoler till varandra. Dock är jag oklar med vem Fridolin tänkt genomföra sin politik i praktiken.. Han verkar vara öppen åt alla håll.

Det här med uppgörelser suddar ut partiprofilen och kan göra miljöpartiet ideologiskt tandlöst. Därför är det intressant att inte bara tillväxtkritik sker från det gröna hållet som anpassar sig till maktpolitik utan också från annat håll.

Inga kommentarer: