< div id=”header ”>< / div>

lördag 15 januari 2011

Motion lokalt om samarbetet med S och V

Miljöpartiet i Varberg hade ett valtekniskt samarbete före valet med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet men avstod att föra fram gemensamma lokala krav i valrörelsen. Under samma tid fördjupades det rödgröna samarbetet på riksnivå och miljöpartiet i Varberg framställde sig som det "äkta gröna" miljöpartiet.

Efter valet förändrades inte ställningen mellan "blocken". Alliansen tappade ett mandat av sin majoritet till SPI och SD:s mandat hade ingen betydelse. I det valtekniska valsamarbetets block tappade V 2 platser som togs av Miljöpartiet som gick fram från 2 till 4 mandat. Det framställdes av V att MP tagit "deras röster".

Efter valet gjorde MP utan medlemsinflytande snabbt en uppgörelse med S och V och platser blev en styrelsefråga.


Jag vill nu genom en MOTION ha en redovisning inför årsmötet den 12 februari vad UPPGÖRELSEN innebär med S och V och att denna ska vara OFFENTLIG HANDLING samt en PRESENTATION av de som representerar MILJÖPARTIET i nämnder och i kommunfullmäktige.

Inga kommentarer: