< div id=”header ”>< / div>

måndag 24 januari 2011

Gröna bloggandet ökar.!

Jag ser på bloggutvecklingen på Gröna bloggosfären en stadig uppgång år från sedan 2006. Behovet av att snabbt få ut något ökar och säkert också läsvärdet. Miljöpartiets riksidas uppdateringar domineras av facebook och där går också att läsa hur många som GILLAR facebook-sidan.

Ett försök att vara föregångare i min region med liknande utveckling har inte gått vägen. Jag är för dominerande både inom MP, Halland vad gäller bloggande och facebook. De inlägg som förekommer på vår hemsida känns inte aktuella och så finns det något som kallas redaktionellt som konkurrerar också.

Resurser att satsa regionalt, lokalt eller riks är en ständig aktuell fråga. Dra till med internationellt också blir det ännu mer. Att avsätta tid, resurser och fokus kan variera. Vi är alla en del av nånting. Den gröna rörelsen är bredare idag och allting är inte miljöpartiet för den delen. Jag känner att jag vill dra ner på något för att göra något annat. Att vara bunden känns jobbigt då jag inte känner stöd i min region för det här med blogg och facebook men konstaterar att jag ligger i linje med gröna bloggare och de som gillar miljöpartiet på facebook. Det är bra så men min ambition var att satsa på regionpolitiken från början och kunna påverka men där blev det en rejäl miss....!

Inga kommentarer: