< div id=”header ”>< / div>

tisdag 25 januari 2011

Dags att ge vårdnadshavare och målsmän rösträtt för barnen?

Bo Rothstein slår ett slag i Expressen för det uppväxande släktets väl och ve och vill utöka rösträtten så föräldrar och lika sinnade kan få rösta åt barnen.  Förutom "formalistiska"skäl emot detta finns bra tankar bakom.. Min främsta invändning är att jag ALDRIG varit vårdnadshavare och även blivit fråntagen min umgängesrätt. Mamman ytterst konservativ syn medan jag varit en aktiv politiker som slagits för jämställdhet. Antagligen röstar hon inte själv vid den tiden vilket ökar klyftorna mellan medvetna föräldrar och föräldrar som röstskolkar. Invändningar kan vara om föräldrarna har olika politiska åsikter vem som skulle påverka barnet mest? Mamman eller pappan. Citat ur artikeln nedan


"En stor andel barn och ungdomar tvingas i dag växa upp under oacceptabla villkor. Andelen barn och ungdomar som lever i fattigdom är överraskande stor, liksom andelen elever som inte klarar grundskolans krav. Även antalet barn och ungdomar som drabbas av olika former av psykosociala problem är alarmerande och ökande. 
En ensidig satsning på tillväxtpolitik är ingen lösning. Vi har nämligen som land aldrig varit materiellt rikare än nu, men har enligt tillgänglig statistik heller aldrig haft så stor andel barn och ungdomar med psykosociala problem."
Bloggar om artikeln: här, här, här, här 

Inga kommentarer: