< div id=”header ”>< / div>

måndag 20 december 2010

Två kandidater till partisekreterare - finns det fler?

Idag anmäler Daniel Helldén sitt intresse att bli partisekreterare. Hans merit är att inom Stockholmstregionen varit med och byggt upp en lokalavdelning i Gnesta och anser att det är i regionerna och kommunerna de stora utmaningarna finns. Det är ofta i de små organisationerna det ensamma tunga arbetet utförs och därför behövs mycket stöd om det inte är strukturerat med återkommande möten av olika slag. Det får dock inte fastnas i partibyråkratiska möten utan det gäller att bygga upp organisationerna så de flesta passar in. Möten liksom lokalorganisationer kan också se olika ut naturligtvis och det skiljer sig från ort till ort..

Tidigare har Anders Wallner gått ut att han kandiderar till partisekreterare och har i sin blogg redogjort hur han tänker sig uppdraget, Han gör det klart och tydligt i sin blogg så jag behöver bara hänvisa dit vad han vill.

Jag vill inte mer än glädjas åt annat än att det finns två som ändå ser skavanker i nuvarande växande organisation och jag som frustrerad på lokalnivå kan se fram emot ett gensvar som jag inte lyckats knäcka på vare sig lokal. eller regionnivå i MP Halland. För övrigt nuvarande partisekreteraren Agneta Börjessons hemvist. Jag känner ändå att Anders Wallner ändå vill tackla de problem som uppstår då det kan uppstå konflikter på den lokala nivån medan Daniel ser motsatsförhållandet Stockholm och resten av landet. Själv upplever jag vi inte behöver vara storstadsparti över allt men ta i akt att några personer kan bli väldigt dominerande på sin ort eller i sin organisation. Fortsättning lär följa då det är intressant att den interna organisationen nu fått en egen debatt offentligt som det annars ska smygas med tills det är dags på kongressen.

Inga kommentarer: