< div id=”header ”>< / div>

torsdag 25 november 2010

Summering första kf i Varberg efter valet!

En ny församling i överlappningen från det gamla. Nämnder, styrelser, förarbeten bygger på vad som hänt innan och vad som är nytt och vad som förväntas. Den stora frågan i Varberg gällde utformningen av prsidier, antagande av nya taxor och en budget där utgångspunkten låg i förslag från antingen Socialdemokraterna eller Alliansen. Alliansen har redan majoritet så det är bara en spricka och att de ändrar sig som kan rubba deras förslag. I övrigt väcker man nya eller gamla tankegångar som kan vara väl så intressanta. S-partiet drämde in ett antal motioner som bygger på deras minoritetsförslag i kf som har stöd av även MP, V och SPI.

Vidare finns möjligheter att ställa frågor och skriva interpellationer från ledamöterna om de vill väcka uppmärksamhet. En möjlighet jag kommer att utnyttja på Allmänhetens frågestund som är bra möjlighet utifrån läktarperspektivet.

I sak var det tydligt att Vänsterpartiet ville ha en skarpare skrivning i åtagandet av hemlösa men återfaller oftast i institutionella lösningar som kräver personal, pengar och fast kontroll för att ta hem detta rättighetskrav. Små taxor för de som vill utnyttja simskola och kulturskola vill partiet också ha. Nu är det bara det att både den ordinarie i socialnämnden liksom kultur- och fritidsnämnden ryker utifrån valresultatet så det ses mest som en markering.

Miljöpartiet har fastnat i vänsterfållan rejält i Varberg. För att få igenom förslag måste medel ställas till förfogande och mål revideras. Enda kravet var att partiet stödjer 8 miljoner till personalförstärkningar i äldreomsorgen vilket i regel sköts från socialnämndens horisont. Inget om lärarartätheten eller annat intressant togs upp av partiet. Där verkar alla partierna nöjda med det tillskott som ges. Kanske för att bun-nämnden justerar internt vilket också socialnämnden kan göra. I övrigt var det tunt med MP-förslag och det verkar nu som man överlåter till S och V att driva "gröna hjärtefrågor"?

Socialdemokraterna dessutom en hel förslag som kostar pengar som partiet ville pytsa ut men återkommer motionsvägen och genom att sitta i nämndernas presidier och högsta ledning meed sin "opposition". Det verkar som både MP och SPI har mest tilltro till det S-partiet framför Alliansen då budgetförslagen ställdes mot varandra, Skilnaden är att MP kommer att ha ledamöter i nänderna och SPI liksom SD får häcka i kommunfullmäktige och agera den vägen.

Inga kommentarer: