< div id=”header ”>< / div>

onsdag 17 november 2010

Spårtrafik kräver medfinansiering!

Malmödialogen om satsning på spårvagnar i Malmö är intressant och att Malmöborna kan få rösta om vägtullar vilket kan läsas om i Sydsvenskan. Den väl efterlängtade Citutunneln är inom kort färdig att tas i trafik.

I Göteborg finns en samstämmighet att Västlänken inte kan byggas annat än någon slags medfinansiering och trängselskatter för att bli förverklighad.  Söderut går Västkustbanan och Varberg väntar fortfarande på sin tunnel och dubbelspår för att skapa bättre pendlingsmöjligheter och att skapa större nöjligheter att flytta godstrafik från väg till järnväg. Medfinansiering står alla partier bakom utom Spi som i valet gick fram tack vare sitt motstånd mot detta.

Hur vi går vidare med spårtrafiken kan detta inte enbart vara ett statligt åtagande då vi nu har tre regioner Västra Götaland, Region Halland och Region Skåne som bör få mer att säga till om också när det gäller infrastrukturen. Vi har mer än SJ som trafikerar vårt spårnät.

Inga kommentarer: