< div id=”header ”>< / div>

onsdag 3 november 2010

Lokala säkerhetsnämndena dåligt sammansatta och anonyma!

När lokalradion motiverade sin lokalisering i bl.a. Varberg fick jag höra att närheten till Ringhals var en viktig faktor. Lokala säkerhetsnämnder inrättades som ett forum för att med speciella uppgifter ha samordnad info och hålla kontakt med och informera allmänheten och medborgarna.

SR Uppland (klicka på länken) har haft ett inslag att säkerhetsnämnden inte klarar uppdraget. SR Halland  (klicka länken) att säkerhetsnämnden behöver mer resurser. När det nu finns en utredning bakom det här bör frågan om sammansättningen och uppdraget kanske vara mer öppet annars kan de lika gärna de lokala säkerhetsnämnderna läggas ner.Uppdrag till andra uppdrag som inte tas på allvar intresserar nog bara politiker som har med fortsatt kärnkraft som sitt stora intresse


Anders Hanberger vid Umeå universitet som utvärderat de lokala säkerhetsnämnderna. Han tycker bland annat att nämnderna varit dåliga på att informera allmänheten om kärnkraftverkens säkerhetsarbete inför eventuella olyckor:

– De har varit relativt osynliga gentemot allmänheten - med undantag för de gånger då det hänt något speciellt eller att media har belyst deras verksamhet. Mycket av informationen har säkert stannat hos nämnderna själva. Då har de fungerat i det avseendet att det har varit en fungerande insynskanal för kommunledningarna. Men att de i sitt andra uppgdrag, att föra vidare den till allmheten, har inte fungerat så väl som det var tänkt.
De lokala säkerhetsnämnderna, som består av kommunpolitiker, ska garantera en insyn i kärnkraftverkens säkerhetsarbete och beredskap, och se till att viktig information når allmänhet och boende i närområdet.

Inga kommentarer: