< div id=”header ”>< / div>

lördag 16 oktober 2010

Vad återstår av rödgrön rivstart?


Läser att M och Mp förhandlar om flyktingpolitiken och i så fall är ett nytt skede på gång bara knappt en månad efter valet då det utlovades en rödgrön rivstart.  Möjligen kommer det att manifesteras i den gemensamma budget som de rödgröna eftersträvar men hur uppluckrat är det rödgröna samarbetet.

På lokal och regional nivå finns nu en hel uppgörelser i minoritetet och majoriteter som inte enbart är rödgröna. Hur vore det om det hade förankrats bättre före valet och hur stor är tilltron till den kommande rödgröna alternativbudgeten mer än som demonstration?

Eftervalsanalyser görs och egna särmotioner kommer att läggas från partierna samt från enskilda ledamöter men ju längre tiden går kommer alliansen att försöka sticka hål på det rödgröna samarbetet och det är bara en tidsfråga innan det spricker om inte alliansen hunnit spricka innan men vad är det som tyder på det?

Inga kommentarer: