< div id=”header ”>< / div>

fredag 15 oktober 2010

MP vinner på sidbyte från vänster till höger

I Halmstad har Miljöpartiet visat att en uppgörelse med alliansen kan gå vägen. Ska vi gå efter Eftervalsanalyser presenterat i Akkos blogg är ingenting logiskt med att göra upp med alliansen . Väljarens miljöpartisters rationella val byggt på känslor är lika vänster som socialdemokraterna fast byggt på på unga förstagångsväljare, akademiker och studenter, helst unga kvinnor i storstäderna . Förenklat är att hålla det mesta i miljön i högsätet och energi och klimat i första hand på prioriteringslistan..

Internationellt läser jag samtidigt Max Anderssons Rapport från EGP-mötet med viss glädje. Gröna partier växer olika i Europa och i olika hastighet men kan ändå enas om slutdokument. Möjligen för att visa för exempelvis klimatförhandlare att vi kan och klarar av saker hur olika vi än är från början oavsett var vi kommer ifrån.

Spär vi på detta med Jimmy Sands blogg "strötankar och sentenser" För en generaliserad ekologism blir lyckan total. Att hitta en grön ideologi i allt ihop har Jimmy satt som huvudmål och förena det med det bästa ur andra progressiva grupperingar och ideologier som förstelnat. Att utmana på djupet samtidigt som det experimenteras hej vilt på såväl makro-som mikronivåer  hålls den gröna grytan kokande men också växande under ytans spel och spektakel..

Inga kommentarer: