< div id=”header ”>< / div>

onsdag 27 oktober 2010

Oväntade ordfposter för minoritetspartier i Varberg utan MP

Läser i HN idag se här fördelningen av maktposter i majoritetskonstellationen den sittande alliansen. Var över huvud taget MP med i någon förhandling? - jag tvivlar. S krävde redan före valdagen att om det fanns intresse för rödgrönt så borde partierna ha gemensamt upplägg i valrörelsen. Det tyckte inte jag och inte hela partiet i Varberg då det vid tillfället saknade ett lokalt program


Efter valet krävde också S en snabb uppgörelse om det skulle vara något mellan de rödgröna partierna och på något konstigt sätt har det gjorts en S-redigerad uppgörelse utan att ett riktigt förberett medlemsmöte inom MP ånyo fått ta ställning. Det är en förhandling helt på S villkor och resultatet blev därefter. Den viktiga Bu-nämnden försvann för MP och frågan vad som hände på andra sidan framstod som oklar ända tills nu.

I majoriteten har minsta partiet i kf KD fått en NY ordförandepost : miljö och räddningsnämnden (undrar vad MP tycker om detta?) och folkpartiet som har lika många mandat som MP har den högsta ordförandeposten av alla. Den som leder i kommunfullmäktige. Att C tappar var naturligt efter valet men behåller ändå Kultur/-fritid, Byggnads och Service vilket visar att partiet behåller en strategisk position i varbergspolitiken. M tar av naturliga skäl resten som största "regeringsparti" i Varberg.

Vad händer i den samverkande minoriteten? Jo nu när rödgrönt upplöses på riksnivå och blir lösligare är det tänkt att en samverkan som inte fungerat på fyra år ska fungera. Enda skillnaden är att MP denna gången är större än V och politiskt betydligt opålitligare i denna konstellation än detta partiet. MP har många nya oerfarna företrädare vad gäller ansvarstagande tillsättningen av platserna ä'r inte offentliggjord och klar än hos de rödgröna partierna. Fortsättning lär följa......

Inga kommentarer: