< div id=”header ”>< / div>

onsdag 27 oktober 2010

Miljöpartiet missade chansen- historien upprepas?

Idag för tolv år sedan den 27 oktober fick jag en insändare införd i Hallands Nyheter som jag tänker återge i sin helhet nedan i denna blogg. Jag hade då suttit 10 år i kommunstyrelsen i Varberg och lika lång tid som gruppledare för Mp i kommunfullmäktige. Dels under tre år med valteknisk samverkan med mindre partier, därefter med alliansen och sedan med rödgrönt.

Valet 1998 var ett val då majoriteten rödgrönt bröts och oklart läge rådde. Se här. Själv var jag skippad i politiken för "lång och trogen tjänst" men kunde ändå ha synpunkter som vis man. SPI fick istället chansen 1998 att tillsammans med alliansen ta majoriteten då MP inte klarade fortsättningen och på den vägen är det att partiet fortsätter ökenvandringen då chansen än en gång försatts att bilda majoritet. Insändaren från 27 oktober 1998 nedan.

Nu när de politiska konstellationerna nu är avslutade kan vi konstatera miljöpartiet missade chansen att ingå i majoritetskonstellation med maximalt inflytande. Man kan inte gå ut med att man är missnöjd med majoriteten före valet, plädera för en återgång till koalitionen som varade 1991-1994 med Ingemar Andersson i ledningen, hoppa av de borgerliga förhandlingarna för att sedan gå ihop samma partier man varit missnöjd före valet  - som nu är i minoritet.


Själv ser jag möjligheterna större än någonsin att utöva inflytande och det ska naturligtvis utövas så optimalt som möjligt. Miljöpartiet har nu en nyckelroll i riksdagen där viktiga frågor som statsbidrag till kommunerna handhas. Exempelvis kan ökade statsbidrag till kommunerna öronmärkas att gå till vård, skola och omsorg och inte till moderata skattesänkningar. Fördelen av statsbidrag kan även fördelas så att de inte går till starkt moderat dominerande storstadsområden utan till landsbygd och mindre kommuner. 


Själv ser jag inget kontroversiellt i det arbetspapper som som innehöll diverse namnunderskrifter från  blivande majoritetspartierna i Varberg. Frågan är hur det ska genomföras och till vilket pris. En öppen förskola och kommunalt vårdnadsbidrag låter bra förutsatt så att inte statsbidragen destinieras så att annan barnomsorg prioriteras. Då blir det något som enbart belastar Varbergs kommuns skattebetalare. Enligt borgerlighetens tidigare tanke är arbetsmarknadspolitiken ett område som ska styras med statsbidrag så långt det är möjligt och det vore rimligt att samma sak gällde barnomsorgen. Helst med största möjliga valfrihet för föräldrarna.


Det som saknas i arbetsdokumentet från de blivande majoritetspartierna och som sken igenom på sista fullmäktigemötet med den gamla fullmäktigeförsamlingen var det stora ointresset att debattera miljöfrågor. I fullmäktige var det tänkt att vi ska diskutera de stora riktlinjerna, visa visionerna och takten i genomförandet. Nu verkar fullmäktige mer som att fungera så att man besvarar motioner med att "vi tillsätter en arbetsgrupp" eller att "saker och ting är på gång" och mer behöver inte sägas för andra har tittat på frågan.


Mot denna bakgrund är jag besviken på att miljöpartiets nuvarande företrädare inte tog chansen i en majoritet. Att komma med synpunkter i sista stund i kommunfullmäktige kan ge massmedial uppmärksamhet men det skapar inte förtroende och för inte sakfrågorna framåt.

Inga kommentarer: