< div id=”header ”>< / div>

lördag 9 oktober 2010

MP Varberg försatt i minoritet!

Före valet tog Miljöpartiet i Varberg först ställning att partiet inte skulle gå samman med S och V för att komma överens om rödgrönt. Chansen att slå hål på den borgerliga majoriteten var några mandat men innebar inte automatiskt rödgrön majoritet. Däremellan fanns Spi och SD. Spi har i stort sett bara haft att vara för ett spår öster om staden vad gäller dubbelspårig järnväg och därmed flytta järnvägsstationen från centrum. SD vill inget parti samarbeta med.

Efter valet fick alliansen egen majoritet och behöver således vare sig Spi eller MP i Varberg för att få igenom sina beslut vilket inte är fallet i Halmstad där förhandlingar pågått en längre tid. Återstår för MP att uttryckligen visa att partiet är beredd att ta ansvar i Varberg för besluten eller fortsätta oppositionskallet. Att så inte verkar fallet kunde man läsa i HN häromdagen  då ordföranden i MP Karin Ekeborg gick ut. Hon skriver "Häromdagen kunde vi läsa i HN att länsstyrelsen tillstyrker en asfaltering av Getteröns flygplats. Kommunen applåderar denna utveckling och anser att det gynnar det lokala näringslivet. Hur är det med kommunens egna miljömål – gynnas de av en asfaltering av flygfältet?" Läs debattartikeln i HN här
I vanliga fall ställs en sådan fråga genom interpellation eller genom att ta reda på sakförhållandet i de förhandlingar som förs mellan blocken. Det tyder alltså inte heller på något politiskt gehör om det sker minoritetsförhandlingar då V och MP i stort sett bytte platser i valet. Sannolikt kommer MP i Varberg att få platser i någon form av "teknisk samverkan" och kommer att hamna i en V-position att gnälla utåt, reservera sig och att frondera. Frågan är hur mycket energi det tar att inte få igenom någonting utan bara ropa utåt och reservera sig inåt?

Inga kommentarer: