< div id=”header ”>< / div>

torsdag 7 oktober 2010

Det börjar röra sig i Miljöpartiet nu.....

Frånsett att de rödgröna lägger fram en gemensam budget i riksdagen kommer miljöpartiet att lägga egna partimotioner. Lokalt har MP i Halmstad som hårt varit knutet till rödgrönt chansen att gå in i samarbete med alliansen. Inför val av språkrör kallar valberedning till rådslag bl.a. i Varberg.

Ett tag trodde jag att partiet avskaffat demokratin i partiet blivit filial till S-partiet, alla upgörelser komma från språkrören, Ohly och Sahlin. Tendenser på liknande toppstyrning finns också på vissa regionala och lokala nivåer i partiet.

Väljarna överaskade på en del ställen med kryssröstningar utan att egentliga medvetna kampanjer eller något särskilt var planerat från partiorganisationen, i vissa fall är det slumpen som avgör då valkretsindelningar, listframtagning och struktur i olika delar där kandidaterna finns som kullkastar ett visst planerat resultat.

I Halland hade jag en motion som förkastade att vi tog fram en lista till regionen. Martina Krona blev nedflyttad från valberedningens lista på en stämma från valberedningens lista på plats 3 (valbar plats) till plats 12. Väljarna i Kungsbacka valkrets kryssade dock Martina som etta men utan verkan då andra kandidater blockerade röster för personkryssning.

Som valberedare lyckades jag få in väldigt många från Varberg på "enhetslistan" vilket innebar ett bra resultat och vi fick in Stefan Edlund i landstinget och själv blev jag kryssad sexa från plats 19 i min egen valkrets. Det visar att "stämmodemokrati" gav Stefan en plats men även "väljardemokratin" naturligtvis påverkas av hur listorna är framtagna internt i partiet. Fortsättning följer.....

Inga kommentarer: