< div id=”header ”>< / div>

lördag 30 oktober 2010

Alarmerande utveckling sämre resultat i skolan och ökad droganvändning

Det går bra för Sverige hör vi och mäter det med ekonomifakta. Skolverket lägesbedömning 2010 säger något annat då svenska elever visar allt sämre resultat när det gäller naturkunskap, matematik och läsförståelse, 12000 elever som gick ut i våras ur nian saknar behörighet för vidare studier. Politikerna ångar på och babblar som vanligt. och fakta talar klarspråk,

 Behovet av sömntabletter ökar liksom användningen av cannabis, alkohol och annat lugnande för att klara av en allt hårdare tillvaro. Politikerna lovar, och tillhör själva förnekarkåren vad som är bruk och missbruk. Läkare, socialtjänstemannakåren och politiker värnar sina revir och partierna "sina" frågor vad som är dagsaktuellt. Ett samhälle som är hållbart står på tre ben: ekonomi, ekologi och socialt. En sak i taget behöver inte betyda att någon del ska uteslutas för allt i samhället hör ihop.

Inga kommentarer: