< div id=”header ”>< / div>

måndag 1 november 2010

Malmös matpolicy en förebild!

Den 28 oktober har Malmö kommun antagit en hållbar matpolicy: SE HÄR. Det finns många kommuner som gått fast i lagen om offentlig upphandling, matsvinn, fairtrade, ekologiskt och närvaruproducerat och tillagningskök men att anta en hållbar matpolicy är ett nytt grepp att engagera ALLA som har med maten att göra och som bör vara en förebild för hela mat-Sverige att komma vidare i matfrågan. Inte minst då Malmö är landets tredje kommun och har en rödgrön styrning som nu påbörjar sin tredje mandatperiod.

Syftet med policyn är att bidra till ett hållbart Malmö med friska medborgare. Matens betydelse i Malmö stads egna verksamheter ska stärkas och Malmö stads egna matinköp ska bli mer hållbara, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Dessutom ska Malmö genom sin representation och evenemangsverksamhet föregå med gott exempel och servera "hållbar" och säker mat.
Målet är att samtliga medarbetare som köper in och lagar mat inom Malmö stads verksamheter ska genomgå en utbildning.

För övrigt se även denna länk: Fokus Matglädje och Skolmatens Vänner

Inga kommentarer: