< div id=”header ”>< / div>

torsdag 23 september 2010

Bred uppgörelse kring asyl- flykting och arbetskraftsinvanding!

Om nu bra förslag råkar komma från "fel håll" borde det nog vara bra att det finns en samsyn vad gäller asyl- flykting och arbetskraftsinvandring. Läs DN idag. Miljöpartiet har redan en överenskommelse gällande arbetskraftsinvandring med alliansen So what! 


”Sverige ska vara en fristad för människor som flyr undan förföljelse och förtryck” skriver Alliansen i sitt valmanifest. I betydelsen identiska formuleringar finns hos den rödgröna oppositionen och de individuella partierna.
Detta handlar om flykting- och asylpolitik. Även på närliggande områden borde de tidigare sju riksdagspartierna komma överens om någon form av gemensam hållning i det fall de, som Lars Ohly föreslår, vill markera avståndstagande mot Sverigedemokraterna.

Inga kommentarer: