< div id=”header ”>< / div>

onsdag 17 februari 2010

Rödgrön tillväxt och alliansens tillväxt -olika sidor på samma mynt!

Två block står mot varandra i årets val och sett till energisynpunkt  ser det lovande ut när vi befinner oss i en lågkonjunktur och orolig finansvärld. Dock ska det vägas mot hög arbetslöshet och oförmåga att investera i en annan grön struktur som kräver viss tillväxt. Vidare en fördelningspolitik som stämmer in på detta samhälle som ska byggas upp.

För en socialdemokrat är det lättare att slåss för rödgrönt än den traditionelle miljöpartisten som varit van att låta två block stå mot varandra och agera för en tredje väg i politiken. Vänsterpartiet är ett parti som delvis kommer bort men agerar som kitt för att själva komma med och hålla politiken till "vänster".

På lokal och regional nivå uppstår motsättningarna mellan att anamma rikspolitiken till fullo då det oftare finns en rödblå hegemoni än en rödgrön eller blågrön sammansättning. I synnerhet som S är dert största partiet och alla andra är någon form av allianser. Energifrågan är avgörande för en miljöpartist liksom satsningen på ett mer småskaligt samhälle. Jag finner inte att S och MP har någon hållbar strategi när frågor som energipolitiken och förbifart Stockholm hänger i luften som kan rivas upp efter valet om inte strategin håller att få bort alliansen..

Inga kommentarer: