< div id=”header ”>< / div>

onsdag 12 februari 2020

Tankar efter att besökt kommunfullmäktige i Varberg (februarimötet 2020)


Jag fick en del tankar efter att ha besökt fullmäktigesammanträdet i Varberg

Ytterst få åhörare på läktaren. För utom den obligatoriska kommundirektören som satt jämte mig, någon kommunanställd en journalist en bit bort. Kanske någon till jag inte tänkt på.

Miljöpartiet som hade tre motioner uppe för behandling lyste med sin frånvaro helt. Partiet verkar helt avsomnat i Varberg och är alltså inte intresserade att följa upp hur det går för deras motioner när det äntligen ska avgöras. Svagt !

Lika svagt också av Olle Hällnäs (SD) att inte vara närvarande när hans egen som jag tycker var bra förträffliga motion att slå samman IT-resurserna. När kommunen nu ska digitalisera mera så behövs det en samordnande funktion så att inte förvaltningarna börjar leva sina egna liv och pissa in revir.

Ett plus ger jag ändå till Michael Bonde (L) som var mycket påläst när han gick upp i frågan om "lokalt reservat" gällande Himleån. Det finns stora byggplaner på gång när det gäller Södra Trönninge det ska finnas 900 bostäder enligt en översiktsplan som alla partierna godkänt.

Hur kommer det att påverka rekreations- och skyddsområden för naturliv? Är det egentligen utrett ordentligt? Varför gick Miljöpartiet med på en plan som innehåller sådant som kan påverka reservatsfrågan när de inte fått gehör för det senare? Det var allvarligt nog att lägga Idrottscentrum och Trönningeskolan i närheten av Himleån samtidigt som hela Göingeområdet är utbyggt på andra sidan Himleån. Något Miljöpartiet tyckte DÅ var helt okey med några varningar från dåvarande miljönämnd att vissa frågor måste vara lösta för godkännande innan projekten sattes igång.

I övrigt är de mest talföra i kommunfullmäktige socialdemokraten Jana Nilsson (S) och centerpartisten Christofer Bergenblock (C) som prenumererat den mesta talartiden. Två pratglada politiker båda också kommunråd som ska tala om för de andra hur de ska ställa sig i allehanda frågor. De jobbar också med politiken på heltid och har god insyn i de flesta frågorna.

Men alla frågor passerar kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen och bör vara beredda där innan de når kommunfullmäktige. De gås igenom i partiernas grupper och hos alliansen ihop med andra partier. Så det känns rätt väloljat när frågorna kommer fram till kommunfullmäktige men ändå ska det fram något som tydligen vi inte fattar som sitter och lyssnar.

I övrigt lagom långt kommunfullmäktige 11 februari med en bra inledning av företrädare för VIVAB om vad som är på gång med utbyggnaden av vattentorn och vatten och avlopp.

Inga kommentarer: