< div id=”header ”>< / div>

måndag 23 september 2019

Klimatåtgärder som drabbar folk som redan har det svårt kommer att vända sig mot dem som har den politiska makten !


Birger Schlaug bloggar om MP-historia från tiden då Miljöpartiet på 80-talet när MP var mer utmobbade än vad SD är idag.

Jag sprang omkring på skolorna och pratade om en grön-grå dimension där samtliga riksdagspartier låg i den grå skalan. Att tillväxt oavsett inget annat kan bli än tillväxt. Grön tillväxt fanns inte på tapeten

Dagens MP har idag accepterat tillväxtbegreppet men tror sig komplettera med någon slags "grön tillväxt" när det i själva verket behövs en radikal systemförändring.

"Grön tillväxt bygger på antagandet att man kan frikoppla den globala tillväxten (BNP) från nyttjandet av världens naturresurser och på så sätt möjliggöra fortsatt ekonomisk tillväxt.

Forskare har nu undersökt om det finns en vetenskaplig grund för denna “frikopplingshypotes”. Resultatet: Det finns ingen empiri som stödjer förekomsten av frikoppling i den skala som behövs för att förhindra ekologisk kollaps"

Dagens stora fråga för Miljöpartiet är klimatfrågan men pressas hårt av att driver de den för hårt i maktposition så förlorar de med all säkerhet nästa val.

Varför ska Sveriges regering plåga människor med låga inkomster framförallt på landsbygden, mindre glesbygdskommuner med höga bensinskatter när 80% av klimatutsläppen kommer från G20-länderna och 100 globala storföretag står för merparten?

"Den första är en rapport från FN:s miljöorgan UNEP:s rapport. Den konstaterar att G20-länder svarar för 80 procent av de globala utsläppen. UNEP kommer med konkreta förslag vad länderna ifråga kan göra. Kina kan sluta med kolkraft till exempel. Eller om man istället räknar företagens utsläpp så visar en rapport från Stockholm Resilience Center hur 100 globala storföretag tillsammans står för 70 procent av de globala utsläppen av växthusgaser."

Det finns införs skatt på 3 kronor för vissa plastpåsar som de flesta använder som soppåsar men mycket av det man bär med sig i påsen från affären är inbakad med plast? Vill man reta vanligt folk är det skatt på bensin och plastpåseskatter. Samtidigt tar Miljöpartiet bort värnskatten, höjer försvarsanslagen, fördubblar RUT-avdrag samt sänker skatten för pensionärer som har det relativt bra ställt.

Man måste kompromissa? Men den som ser tillväxten som en bov för ökad konsumtion, som ser rika länder och storföretag ta för sig kan inte ge sig på de små i samhället. Sverige är visserligen ett rikt land men fördelningen i detta landet är att de som har får mer och klarar sig bra. De som har det jobbigt ska få det ännu jobbigare.

"Politiker har hittills misslyckas med att förklara och motivera hur vägen ut ur fossilsamhället kan ske på ett socialt och ekonomisk rättvist sätt. När deras beslut svider i plånboken så straffas de av väljarna."

Inga kommentarer: