< div id=”header ”>< / div>

fredag 4 maj 2018

Varbergs båda kommunråd (S) och (M) är eniga om att försvåra för mindre partier att få representation i kommunfullmäktige !Så var det vem som ska ha majoriteten i Varbergs kommun efter årets val?

Varberg har två kommunråd jag skulle vilja kalla Jana Nilsson (S) och Lotta Stenkil (M) båda för majoritetsråd: Deras partier S (20) och M (14) har idag majoritet i kommunfullmäktige och när de gör upp i stadshuset är de andra partierna ointressanta.

Näst intressant är centern för de har efter M näst flest ordförandeposter och S är ofina nog att ockuperat ALLA viceposterna som ordförande i nämnder och styrelser. Dvs alla utskott i kommunen har S nånstans.

Nu är det här med valkretsindelningen så att beroende på vilka partier som hamnar innanför och utanför att det kan ha betydelse.

Så var det här med småpartier: Idag har SPI, KD, och V samtliga 2 mandat och av dem är SPI det som står utanför blocken men eftersom MP gick ihop med alliansen så fick de ingen vågmästarposition.

Varberg har högsta spärren av alla kommuner för att hindra mindre partier att få plats i kommunfullmäktige. Vågmästare blir man när det väger jämnt i kommunfullmäktige eller i en nämnd och märkligt nog har Alternativ för Sverige representation i kommunstyrelsen men inte Sverigedemokraterna.
Skicka en kommentar