< div id=”header ”>< / div>

onsdag 4 april 2018

Håstens gamla simhall stänger för gott den 20 maj 2018 !Under hösten 2018 börjar arbetet med en ny bad- och simanläggning på Håsten. Anläggningen kommer att ligga där Håstens simhall ligger idag och beräknas stå klar våren 2021. Sommaren 2018 stängs Håstens simhall för gott.

Nu finns en preliminär plan för hur bad- och simverksamheten ska bedrivas under 2018.

Under sommaren byggs Veddige simhall om och rustar upp för att klara fler badande. Ambitionen är att anläggningen ska öppna för säsongen när Simstadion stänger, alltså andra veckan i september.

Hösten 2018

Under hösten 2018 är all kommunal bad- och simverksamhet förlagd till Veddige simhall.

Här kan du få nyheter om Varbergs nya sim - och badanläggning.
Skicka en kommentar