< div id=”header ”>< / div>

torsdag 5 april 2018

Allliansen gör rätt som lovar att avskaffa Arbetsförmedlingen i nuvarande form !Alliansen har lovat att AVSKAFFA Arbetsförmedlingen i nuvarande form vid ett maktskifte.

Själv har jag inte varit i kontakt med Arbetsförmedlingen sedan 2015 och de daganteckningar som står om mig där känns minst ut sagt inakuella och föga uppdaterade.

Om jag läser rätt står det för tre år sedan "Pierre är inte redo än för att ingå i den reguljära arbetsmarknaden". Men sedan tar det slut.

Om jag läser Alliansens förslag rätt är det AF:s ansvar att se till att jag blir det. Likaså när jag fick ett AVSLAG om sjukersättning hos Försäkringskassan hänvisar de till Arbetsförmedlingens ansvar att göra insatser vid eventuellt arbetshinder.

"För vissa individer som ännu inte står redo för arbetsmarknaden behåller den nya myndigheten ett övergripande ansvar för arbetsträning och förberedande insatser. Insatser kan då ges i regi av det offentliga, ideell sektor eller arbetsintegrerade sociala företag."

Jag har möte med en arbetsmarknadshandläggare 9 april och ska bringa reda i oredan. Handläggaren är helt ny och har inget med min historik att göra samt stationerad inte under AF utan socialnämnden i Varberg. En fråga jag bör ställa: Varför har jag ingen kontakt med AF när FK hänvisar dit för att få in mig i jobb?

Samtidigt har jag en överklagan till förvaltningsrätten på gång då jag fått AVSLAG på sjukersättning hos Försäkringskassan.
Skicka en kommentar