< div id=”header ”>< / div>

måndag 5 mars 2018

Varberg har både en dansk och svensk historia !Eftersom jag i första hand utgår från Varberg när jag bloggar så kanske det för många låter väldigt personligt och "hemmakärt" men det är här jag utgår ifrån när jag bloggar.

Allting betraktar jag från min hemmafront och resten är sekundärt. Det finns som jag ingen speciell "varbergsideologi" eller "varbergsanda". Här är ett kosmos med folk som pendlar till andra orter för att arbeta, träffa andra och här finns infödda, inflyttade och allt ni vill. Men historian om Varberg är både dansk och svensk.

Den geografiska biten är att Varberg som tillhör Halland lika gärna kunde tillhört Danmark om inte Kattegatt var emellan. Varberg har också tillhört Danmark och vår historia är till stor del dansk.

WIKIPEDIA om VARBERG

" Varbergs historia går tillbaka till medeltiden, då Halland ännu tillhörde det danska riket, men det exakta årtalet för stadens grundläggande är inte känt. Inte heller när den fick stadsprivilegier är känt, men borgare i staden omnämns i Erikskrönikan år 1309, så Varberg måste ha blivit en stad i juridisk mening före detta år. Vid denna tid hette staden Getakärr och låg omkring en kilometer norr om det nuvarande torget. Från Getakärr återstår endast Getakärrs kyrkoruin.

På ett vårdkasberg i närheten av Getakärr anlade under 1200-talets sista decennier den danske stormannen Jacob Nielsen, greve av Norra Halland, en borg som skydd åt sig sedan han lysts fredlös efter mordet på kung Erik Klipping 1286. Borgen kom att få namn efter vårdkasberget (vardhberg, "vaktberg"), vilket gett upphov till namnet Varberg, som ursprungligen endast avsåg själva borgen. I början av 1400-talet fick Getakärr/Varberg konkurrens av en ny stad, Ny Varberg, som grundats några kilometer norrut av oklara anledningar. Ny Varberg kom snart att helt konkurrera ut Getakärr/Varberg, som i slutet kallades Gamla Varberg.

Den medeltida borgen byggdes i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet till en för tiden mycket modern fästningsanläggning efter holländaren Hans van Stenwinkels ritningar, se Varbergs fästning. Efter att fästningen stod klar 1618 har den aldrig varit inblandad i något slag eller krig.

Ny Varberg brändes av svenskarna år 1612 under Kalmarkriget. Kung Kristian IV beslöt då att Varberg skulle flyttas. Staden återuppbyggdes efter en kunglig befallning år 1613 vid nuvarande Platsarna vid fästningen, denna stad kallas därför Varberg på Platsarna. 1645 blev Varberg svenskt genom freden i Brömsebro. Nästan hela staden förstördes i en eldsvåda 1666, och flyttades då till sitt nuvarande läge.

Inga kommentarer: