< div id=”header ”>< / div>

torsdag 29 mars 2018

Kommer regeringen att köra över lagrådet om ensamkommande och vad har de att erbjuda centern i gengäld för att gå med på beslutet?Kring den politiska turbulensen att hamna mellan svek och politiska realiteter kring ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN fick till slut S och MP ihop en uppgörelse om ensamkommande MEN...

Det behövs en MAJORITET i riksdagen för att realisera förslaget.

Det finns KRITIK från LAGRÅDET kring förslaget.

Regeringens förslag innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga som har fått vänta i 15 månader eller mer på Migrationsverkets beslut. Det handlar om cirka 9 000 personer.

”Vilka möjligheterna är till uppehållstillstånd beror alltså inte på den enskildes förhållanden, utan på Migrationsverkets agerande. Det kan starkt ifrågasättas om detta är en objektivt godtagbar princip”, skriver Lagrådet
"Juristerna i Lagrådet skriver att det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd"

"Av de cirka 9 000 som skulle beröras av regeringens förslag har cirka 2 000 redan fått utvisningsbeslut som vunnit laga kraft"

"En annan del av förslaget som ifrågasätts är att det räcker med att man har för avsikt att studera för att få uppehållstillstånd. Det krävs inte att studier faktiskt bedrivs. Någon kontroll av att utbildning påbörjas ska heller inte ske."

"Lagrådet kritiserar också att förslaget om att även personer med oklar identitet ska kunna beviljas uppehållstillstånd inte beretts på ett godtagbart sätt"

Det finns de som bedriver politik av KÄNSLOMÄSSIGA skäl och som saknar SAKARGUMENT. Den kritik som lagrådet har kan visserligen köras över av riksdagen men frågan är vad FÅR centern som BELÖNING i det fall de röstar med REGERINGEN? Vad har de att bjuda på?
Skicka en kommentar