< div id=”header ”>< / div>

måndag 19 mars 2018

Det våras för Sjökvisten !


Regeringen där även Miljöpartiet ingår vill minska klyftan mellan stad och land.

"– Utöver det så har vi på regeringssammanträdet under torsdagen kommit överens om höjt driftsstöd till landsbygdsbutikerna med upp till 70 miljoner kronor, samtidigt som vi kortar avståndskraven för butiker stöd till tio kilometer, så att de 190 butiker som får stöd i dag utökas till 300, sade Sven-Erik Bucht under presskonferensen."

Regeringen ar vid sidan om landsbygdspropositionen även fattat beslut att cirka 2,6 miljarder kronor under perioden 2018–2027 ska gå till 30 landsbygdskommuner med exempelvis hög långtidsarbetslöshet. (sitter regeringen kvar då?)

Landsbygdspropositionen: finansiella satsningar

Näringsliv och företagande: 430 mkr/år

Innovation och kunskapsutveckling: 49 mkr/år

Utbildning: 44 mkr/år

Boende och transporter: 105 mkr/år

Kultur: 22 mkr/år

Norrlandsstödet: 100 mkr/år
Skicka en kommentar