< div id=”header ”>< / div>

lördag 17 februari 2018

Tuff utmaning för nästa generations politiker att uppnå målen med en fossifri fordonspark 2030 !


Supermiljöbloggen uppmärksamma att av nybilsförsäljningen av alla bilar som registrerades i Sverige 2017 var 89 procent bensin- eller dieselbilar. Elbilar och laddhybrider, bilar som både kan laddas och tankas, stod för cirka 5 procent av nybilsförsäljningen. Cirka 17 procent av de nysålda bilarna var miljöbilar. Se statistik Trafikanalys.

Under 2017 ökade antalet nyregistrerade personbilar med nästan 400 000, det är den största ökningen någonsin

Totalt finns det över 4,8 miljoner personbilar i Sverige. Av dessa är cirka 90 procent bensin eller diesel och endast en procent är elbilar eller laddhybrider.

Riksdagens mål om att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent mellan 2010 – 2030 märks inte på bilförsäljningen idag och frågan blir en utmaning för kommande politiker hur de ska möta denna utmaningen för att nå uppställda mål?
Skicka en kommentar