< div id=”header ”>< / div>

fredag 2 februari 2018

SD i Halland är ett renodlat oppositionsparti som vill komma in i stugvärmen !


Huruvida SD har stora sprickor i Halland tar Maria Haldesten upp i en ledare i HN.

SD tar sin riksdagslista centralt och hon undviker att nämna de mest gångbara kandidaterna på en sån lista från Halland Andreas Feymark och Sara Lena Bielkö.

Vad gäller regionen finns det ett stabilt styre där SD inte kommer att få någon roll att spela mer än som oppositionsparti.

Det som lär bli intressant är huruvida SD kommer att få någon vågmästarposition i hallandskommunerna annars blir de på sätt och vis ointressanta.

Distriktsordförande

Ett stridsämne lär bli en intern angelägennhet inom SD vem de själva vill ha som Distriktsordförande. Troligen ligger Andreas Feymark bäst till att återfå den platsen. Den styrelse som suttit undvek att kalla till ett extra årsmöte när Susanne Larsen hoppade av med personliga skäl som anledning.

Därmed sköt man på en stridsfråga till sitt ordinarie årsmöte någon gång framöver. Det sades att det inte fanns tid för detta och en styrelse som inte har tid att kalla till ett extra årsmöte för att välja DO är inte mycket att hänga i granen.

Att SD har en del stolpskott och kantigheter står väl ganska klart för många. Själv tycker jag det är svårt att hitta nyanser i deras politik och en oförmåga att kunna samarbeta med andra som inte är renodlat SD.

Nationaldagen

Själva hade vi en motion uppe i kultur- och fritidsnämnden i Varberg om nationaldagen uppe i nämnden sist från Erik Hellsborn. Det är kultur- och fritid som arrangerar och delvis formar hur nationaldagen firas i Varberg mer offentligt.

Det finns en överensstämmelse i nämnden att arrangemanget inte får stelna utan också finnas utrymme för annat än ett pliktskyldigt föreningsarrangemang. Det bör finnas bredd i arrangemanget och också utrymme för inslag somfinns med i den svenska bilden. Det gäller att hitta rätt balans.

Jag konstaterar att SD inte finns med alls i tåget som startar från torget och tågar ner till Socitetsparken i Varberg. Det gör dessvärre inget av oppositionspartierna i kommunen. Men ska SD komma med synpunkter på nationaldagen bör de väl själva visa intresse för delaktighet. Noteras ska att SD:s egen representant i nämnden inte var närvarande när renissen på motionen behandlades i kultur-och fritid utan ersättaren Paul Willner (KD) var då tjänstgörande.
Skicka en kommentar