< div id=”header ”>< / div>

lördag 24 februari 2018

Finn fem fel hos Johanna Palmelid (SD) och Erland Linjer (M) i socialnämnden i Varberg !


I en svarsinsändare I HN går Erland Linjer ordförande i socialnämnden in för att checka av faktafel i insändare som Johanna Palmelid samma nämnd men benämnd SD men tidigare moderat ersättare i socialnämnden.

Således båda är från "samma familj" och det är siffror som bollas runt som är av intet värde.

I MIN verklighet konstaterar jag att kvareret ÅKAREN där jag har bott har varit en slasktratt att puttat in folk som blir över. Det ska nu helt utrymmas på boende och hälften är redan klara. Det är bara det av de senaste tillskotten de senaste fem åren bland de boende är det uteslutande nyanlända som hamnat där. Varför då och vart ska de ta vägen nu när huset ska utrymmas?

Om vi INTE tar emot de 138 nyanlända som samlas i baracker och otraditionella lösningar är problemet löst för boende folk med särskilda behov av boende i Varberg? NEJ

Det har ju kommit folk utifrån som flyttat in, det föds och växer upp folk i kommunen som hamnar i problematiska situationer. Alltså är det fel att utse någon viss grupp nyanlända eller ensamkommande att skapa ett visst problem.

Däremot skapar politiker problem genom att STÄLLA GRUPP MOT GRUPP varav socialnämndens politiker är extra bra på det. Akutboendet som legat centralt på Åkaren är numera flyttat till Väröbacka. Beroendenheten som låg i mitt hus är numera flyttat till Bolmen. Har detta löst akutproblemen för boende eller drogproblemen i Varberg?

Malmgatan
en bit bort finns en nödlösning för boende på grund av individuella situationer. DEt byggs nytt runt om och nu har någon kommit på att det skulle bytas fönster eller tilläggsisolera en rivningskåk. Varför i hela fridens namn inte bygga helt nytt och göra något riktigt från början?

Inom några hundratals area byggs uteslutande bostadsrätter kring Malmgatan med omnejd och Åkaren är tänkt att lyxrenoveras så ingen av den kategorin människor som bor där idag kommer att flytta tillbaka.

Det byggs nytt inom Varbergs Bostads AB:s bestånd men med sådana hyresnivåer att bara de som har gott ställt kommer att kunna ha råd att bo där. I varje fall får bostadstilläggen vara en väldigt stor del av hyran för att få något över.

Det är klart att när M och SD ska diskutera pseudoproblem som ägnar de sig åt siffror men vilka väljare vänder de sig till egentligen? Troligen samma väljargrupp. De som redan har och vill ha mera. Resten får skylla sig själva och klara sig bäst de vill.

Inga kommentarer: