< div id=”header ”>< / div>

måndag 1 januari 2018

Rättshaveristen på socialförvaltningen !


Januari blir en tuff månad för mig:

Jag ska lämna in en grundansökan till socialförvaltningen. Ansökan om möbelbidrag och hämta papper för kostnadsförslag för tandvård på socialförvaltningen. Lämna in ansökan till försörjningsstöd

Jag ska flytta och behöver skriva nytt kontrakt och allt som har med en flyttning att göra.

Jag ska dessutom överklaga ett avslag om sjukersättning.

Jag inväntar sedan tidigare beslut om tre överklaganden hos förvaltningsrätten angående ärenden jag överklagat.

Detta tar stor del av min tid psykiskt att hålla på med detta. Men detta är sånt som måste tröskas igenom framöver.
Skicka en kommentar