< div id=”header ”>< / div>

måndag 15 januari 2018

Olämpligt språkbruk i förslag till dagordning inför ett styrelsemöte hos Miljöpartiet i Varberg !


Förslag till en dagordning i december till ett styrelsemöte hos Miljöpartiet i Varberg. Antagligen författat av sammankallande Martin Bagge

Det kanske är okey med detta språkbruket i MP:s lokalavdelning när man skäller på MP Riks och på styrelsemötet var ordföranden i MP Halland Sophia Nilsson med per telefon. Vilket nyanserade sedan i protokollet för första ordalydelsen föll bort där.
Skicka en kommentar