< div id=”header ”>< / div>

lördag 6 januari 2018

Klimatlagen är en bluff !


Det här skrev jag på min fb-sida idag

Det här med #klimatlagen måste vara en av de största bluffarna regeringen kommit på.

En flygskatt samtidigt som de bygger flygplats i Sälen och bygger ut på Arlanda för flyget ökar. Varje transportslag ska betala sina egna kostnader.

Bensin- diesel- fordonsskatter ökar samtidigt som bilismen ökar och elbilar och elcyklar ska subventioneras med skattemedel. Det behövs hela tiden byggas ut och förbättras vägnätet. Nya parkeringshus behövs anläggas och laddstolpar behöver byggas.

Elnnätet som är byggt för storskalighet får ökad belastning ju när elfordon blir allt vanligare. Elförbrukningen ökar och påverkansdelen motverkas av att den fasta kostnadens andel blir högre. Nya energislag vindkraft och sol är beroende av väder med stora toppar och dalar. Svårt med jämn förbrukning samtidigt som både vindkraft och solceller ska ses som komplement till vatten- och kärnkraften.

Ökade investeringar på järnväg minskar inte direkt vägtrafiken som får allt bättre bränslen och klimatnyttan kan ifrågasättas om det handlar om att öka transporter istället för att ersätta transporter.

Jag skulle gärna istället för skitsnacket om klimatlag och grönaste budgetar någonsin vilja se direkta konsekvenser hur mycket utsläppen minskar totalt vad gäller olika utsläpp och klimatnytta av åtgärder.

Alla vet att den som har mindre pengar kan konsumera mindre, inte har råd att bo i bostadsrätt och villa som av samhället gynnas genom ränteavdragen. De med mindre pengar reser mindre vart ska de åka ? Sällan reser men ska betala flygskatt ändå om de gör det.

Sverige har bland de högsta ekologiska avtrycken i världen och tror att de är ett föredöme. Men samtidigt har vårt land med både export och import med omfattande handel, stort mottagande av arbetskraftsinvandring och företag etablerade utomlands som ska hålla hjulen rullande.

Ska Sverige bli klimatneutralt så får vi framförallt bli mer systemkritiska till nuvarande samhällssystem som berikar de som redan har och de som inte har får allt svårare. Nej dagens politiska partier räcker inte till. De slåss om samma typ av väljare. För det enda som betyder för dem är att fiska röster i valet som kommer och bibehålla sina väl tilltagna förmåner de har. Gå inte på detta.
Skicka en kommentar