< div id=”header ”>< / div>

söndag 28 januari 2018

Det är kul att sitta med i kultur- och fritidsnämnden - men dags för andra att ta över !


Ärenden som kommer upp i kultur och fritidsnämnden som kan vara av intresse den 31 januari i Varberg.

Jag har bestämt att avveckla mitt engagemang i nämnden detta året. Dels har det varit en spännande period i just denna nämnden. Dels tycker jag det är läge att andra får fullfölja den linje som nämnden lagt fast och dels att det kommer in nytt folk som vill vara med och påverka utvecklingen.

Jag själv har inte mycket att tillföra tror jag efter detta året och då ska andra ta över som är mer nyfikna och vill påverka.

Tvisteärenden som oppositionpartier sannolikt kommer att strida för är följande ärenden (31 januari 2018)

Detaljplan för Kaninen 1 - yttrande granskningshandling (Linda Berggren (S) deltar inte i beslutet enligt handlingarna)

Det finns en diskussion när det gäller förtätning och nybyggnation att det kommer i konflikt med bevarandeintressen.Detta är just ett sådant ärende där S-gruppen i kultur och fritid reserverat sig.

Remiss - motion från Erik Hellsborn (SD) om riktlinjer för kommunalt nationaldagsfirande

Erik menar i sin motion att det förekommer för mycket av mångkulturella inslag och att vi bör fira vårt specifikt svenska kulturarv,

I många frågor är vi ganska eniga i nämnden. Vi har ett reglemente att förhålla oss till och en fastställd budget. Dessutom finns det mål som nämnden har att hantera och genomförande av beslut. Dessa sker oftast i stor samstämmighet och enighet i nämnden.

Kultur och fritidsnämnden har också till uppgift att förbereda ärenden som kommer upp i kommunfullmäktiges budget i november. En kf-församling som är nyvald har alltså att hantera de gamla nämndernas framtaganden. Således sker en överlappning som alltid sker mellan två mandatperioder.

Det som görs i den nämnden där jag sitter idag påverkar alltså vad som kommer att ske framöver extra intressant alltså.

Referens: kultur och fritidsförvaltningen.
Skicka en kommentar