< div id=”header ”>< / div>

måndag 18 december 2017

Stora möjligheter att påverka svenska valet för främmande makt !


Varför gräva i gamla surdegar varför inte bara gå på och låtsas som att saker är historia och låta det vara?

Birger Schlaug tar upp historien om tjänstemannen som misstänkes vara en säkerhetsrisk som vi inte sett något riktigt och vettigt avslut på.

"Men svar får vi inte, allt tystas med motiveringen att det är ett "personalärende". Riksdagsledamöter har fått besked att de vare sig skall uttala sig eller spekulera. Vilket ju förstås gör saken än mer märklig, folkvalda som tar beslut om Sveriges väl och ve får inte veta och bör inte tala...

Mina funderingar (Birgers) omfattar fyra frågeställningar:

•Hade jag så dåligt omdöme att jag för 17 år sedan var med och anställde en tjänsteman som skulle komma att bli spion? De han arbetat direkt under, som utrikespolitisk sakkunnig i EU och Sveriges riksdag, verkar frågande. Om jag nu förstått det rätt. Ordet "trams" har framförts.

•Är tjänstemannen oskyldig till dessa anklagelser är det förfärligt att han pga ryktesspridning drabbats av ett reellt yrkesförbud och blivit paria i stora kretsar.

•Eftersom partiledningen väljer att inte svara på frågan uppkommer misstanken om att man vill skydda någon av de chefer som i praktiken såväl sparkade tjänstemannen som gav honom yrkesförbud. Tog man beslut på lösa boliner? Var man som chef mogen sin uppgift?

•Var anklagelsen mot tjänstemannen, som Pernilla Stålhammar haft en kärleksrelation med, lika slarvigt uttalad som de anklagelser som riktades mot miljöpartister "i höga positioner"? Är det rent av en vendetta som följd av andra händelser? Om så skulle vara är det nästan lika allvarligt som om det skulle vara sant. Vare sig tjänstemannen eller Pernilla Stålhammar bör orättfärdigt behöva mötas med misstänksamhet som saknar grund. Vilket nu blir följden av tystnaden."

Förutom att det är ett outrett "personärende" som tydligen inte MP vill förklara eller ens bortförklara återstår vad finns det för hot mot svenska valet 2018 som i så fall skulle kunna påverka valet?

Men det är inte olagligt för en utländsk makt att försöka påverka opinionen i Sverige och ingen myndighet jobbar med frågan.– Vill man påverka ett svenskt val finns stora möjligheter, säger Sebastian BayMyndigheten för samhällsskydd och beredskap

I USA är det olagligt för främmande makt att blanda sig i valet. Men i Sverige hade en liknande propaganda-kampanj knappast lett till någon utredning.

"– Vill man som främmande makt påverka ett svenskt val finns stora möjligheter. Du kan köpa reklam, finansiera eller starta medier i ett öppet samhälle. Det är i grunden inte olagligt, säger Sebastian Bay, ansvarig för MSB:s projekt för att möta påverkan mot valet 2018.

Enligt honom finns det i huvudsak tre former av utländsk påverkan:

1 Påverkan på opinionen. Exempelvis genom desinformation och fejkade nyheter för att påverka uppfattningen i en fråga, om ett parti eller för att splittra/polarisera opinionen.

2 Påverkan av förtroendet för valsystemet och demokratin. Till exempel hackning av valmaskiner eller att sprida rykten om att röstlängderna är korrupta.

3 Subversiv verksamhet/spionage. Kontakter med politiker, hot.

Nummer två jobbar MSB med. Nummer tre tar Säpo hand om (i de fall det handlar om brott). Men nummer ett faller mellan stolarna.

Inte heller FRA, som hjälper myndigheter (men inte politiska partier) med informationssäkerhet, håller koll på opinionspåverkan.

– Men om vi såg att en utländsk statlig myndighet eller underrättelsetjänst till exempel hackade ett partis databas skulle vi antagligen rapportera det till Säpo, säger Fredrik Wallin, FRA:s talesperson."
Skicka en kommentar