< div id=”header ”>< / div>

lördag 30 december 2017

Att bollas mellan försäkringskassan-arbetsmarknadsenheten-läkare ger inga meriter på arbetsmarknaden !


Jag fick häromdagen AVSLAG på en ansökan om en hel sjukersättning hos Försäkringskassan.

För att förtydliga har jag inte haft att göra något med FK sedan 2001 och har alltså inte uppburit någon form av ersättning hos dem sedan dess. Dessutom tjänar jag ingenting på att få sjukersättning mer än att jag då får en inkomst. Men då jag har en skuldsanering där jag är nollad så ger det i praktiken ingen form av vinst för mig.

Nu ansöker jag om sjukersättning retroaktivt från augusti 2017 då läkarutlåtande gäller och jag har två månader på mig att överklaga.

I sammanhanget har jag i praktiken inget med Arbetsförmedlingen att göra heller utan är hänvisad till kommunens arbetsmarknadsenhet som ska hjälpa mig.

I sammanhanget läser jag en blogg skriven av Eivor Karlsson grön senior som verkar vara påläst om detta med hur sjuka behandlas i systemet.

Av nedanstående citat ur bloggen verkar jag vara en del av detta systemet att det med automatik blir avslag då statstiken ska se bra ut. Det sägs också något om att jag ska bedömas utifrån arbetsförmåga utifrån hela arbetsmarknaden.

"Totalt beviljades knappt 9000 personer sjukersättning under 2016 – vilket är en historiskt låg nivå. Prognosen för 2017 är att färre än 6000 personer kommer att beviljas sjukersättning. Nu har Ann-Marie Begler, generaldirektör för FK, skrivit till regeringen med förslag att göra det möjligt för fler att få sjukersättning, tidigare kallat förtidspension. Det gäller äldre sjukskrivna med få år kvar till pension. Det berör också de personer som rimligen inte kommer att kunna återgå i arbete."

Den handläggare som handlagt mitt ärende har varit rent ut sagt urusel hos FK. För utom att hon själv varit sjuk så har hon tidvis också varit ledig eller upptagen på annat sätt och helt omöjlig att få tag i.

Detta har gjort att jag kommit i en omöjlig sits att få korrekt information hur jag ska gå till väga och hur det är tänkt vid ett avslag hur jag ska agera. Det minsta man kan begära är ändå att få en handläggare hos FK som går att kommunicera med annars är det bara en byråkrat som har till uppgift att agera beställningsverk hos FK. En partysinlaga alltså.

Vad gör jag nu?

Jag kommer ju att tvingas agera nu de två månader som står till buds ihop med en arbetsmarknadshandläggare. Dessvärre tillträder denna inte sin tjänst innan den 11 januari så vi kan titta på ärendet.

I övrigt finns ingen planering då mycket hänger i luften hur det går hos FK. Jag har ett läkarutlåtande efter en remiss dit från arbetsmarknadsenheten då de inte hade något att erbjuda mig. Det finns alltså ingen åtgärd, rehabiliteringsplan eller vad som ska ske framöver.

Tyvärr har jag inga meriter med aktuell utbildning, arbetslivserfarenhet eller något CV att visa upp utan jag ska vara "tillgänglig på arbetsmarknaden" för att få tillgång till de stöd och ersättningar som betalas ut.

Med tanke på att alla enkla jobb är upptagna av alla tänkbara svårplacerade grupper i samhället med stödsystem är det ett märkligt passivt agerande att de inte lyckats få ut mig i arbete tidigare. Senaste arbetsprövningen skedde 2012 därefter har inget hänt som stärker min situation.
Skicka en kommentar