< div id=”header ”>< / div>

söndag 10 september 2017

Församlingslistan i Varbergs församling vill avskaffa arvoden till de förtroendevalda !


Jag hittade en intressant insändare bland alla floskelinsändare vad gäller Kyrkovalet.

Det är Församlingslistan i min egen församling Varberg som fått ihop det.

"Det finns tveklöst många engagerade förtroendevalda i de politiska partiernas nomineringsgrupper. Man riskerar dock att partitillhörighet blir viktigare än det egna engagemanget i kyrkan, kunskapen och kompetensen. Det finns allt för många exempel på förtroendevalda i ledande positioner som sällan eller aldrig syns till i församlingarna utanför sammanträdesrummen

Församlingslistan
i Varbergs församling gör stor sak att vilja ta bort arvoderingarna.

"Arvoden till förtroendevalda blir på detta sätt en betydande kostnad för församlingen. Denna mandatperiod ser det ut att bli närmare 250 000 kronor för kyrkofullmäktige och kring en miljon kr för kyrkorådet. Detta är pengar som Varbergs församling skulle kunna använda till andra satsningar inom t ex diakoni eller verksamhet bland unga"

Lycka till i valet Församlingslistan ni har onekligen hittat en poäng.
Skicka en kommentar