< div id=”header ”>< / div>

söndag 9 juli 2017

Miljöpartiets riksvision om barn- och cykelvänliga städer hackar lite när det invigs ett p-hus för bilar i centrala Varberg !


Gustav Fridolin har återvänt till Miljön i Almedalstalet som tema fast då finns det väl andra ministrar som är bättre på det området?

I Varberg har MP ihop med Alliansen begåvat centrum med 235 parkeringsplatser i ett alldeles nybyggt parkeringshus där det fanns kvarterets enda rest av grönyta bakom Systembolaget.

Nu ligger ju inte Spökitetsparken så längt ifrån men den fixade vi under förra mandatperioden när Miljöpartiet i Varberg ännu var ett grönt parti. För övrigt beslutad i enighet av kommunfullmäktige.

Men eftersom allting verkar väldigt bra formulerat i visionen om den barnvänliga staden och cykel som transportmedel så tycker jag det ändå bör framhävas. Fast i Varberg är det nog den bilvänliga staden det handlar om numera när handelscentrat vid Gallerian kommer att bli helt klart. De vill ju ha kunder.


Miljöpartiet vill också satsa på barnen i städerna och också att använda cykeln som transportmedel.

Pressmeddelande från Miljöpartiet

En barnvänlig stad är en miljövänlig stad. Barns rörelsefrihet har minskat de senaste decennierna. Idag får barn i betydligt lägre utsträckning än tidigare gå över gatan ensamma, gå till lekplatsen eller fotbollsplanen själva. Hindren för barns rörelsefrihet beror till stor del på samhällsplaneringen.

På en presskonferens i Almedalen presenterade Miljöpartiet tio förslag för mer barnvänliga städer. Bland annat föreslås åtgärder som gör det tryggare för barnen att cykla till skolan, rätt till simskola för elever som inte kan simma i högstadiet, förslag för ökad tillgänglighet till bilpooler och mer grönska i städerna.

– Barn ska få ta plats i staden. De ska kunna cykla säkert till skolan, känna sig trygga vid vatten och även barnen som växer upp i staden ska få möjlighet att vara ute i naturen, säger Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet och utbildningsminister.

Miljöpartiet vill att dubbelt så många ska välja cykel som transportmedel i städerna senast 2025. Som en del av strategin för att nå dit föreslår Miljöpartiet ett nationellt mål om att alla tolvåringar ska känna sig trygga att cykla till skolan. Karolina Skog (MP), miljöminister, menar att stadsplaneringen behöver utgå från barnen.

– En stad som är bra för barnen är bra för alla. Vi måste bryta utvecklingen att barn inte är trygga att vistas ute i sin närmiljö och därmed blir mer stillasittande. Det är dags att vi sätter barnen i fokus när vi planerar våra gemensamma rum, säger Karolina Skog.

Inga kommentarer: