< div id=”header ”>< / div>

söndag 4 juni 2017

Teknikoptimisten Peter Eriksson (MP) tror på Sverige i den nya digitaliseringens tidevarv - men säger nej till robotskatt och medborgarlön !

Teknikoptimisten bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson vill att Sverige ligger i framkant vad gäller digitalisering.

Inga dumheter som robotskatt och medborgarlön utan det är i konkurrens med andra länder vi driver utvecklingen framåt. Fast andra ministrar pratar mest om samarbeten och "sluta bråka" och sånt ja bara tekniken fungerar så.

Jag ser ett närmast nyliberalt anammande med tilltro till den nya tekniken. Inte nog med att vi ska vara i framkant vi ska också vara världsledande. Här gäller det att hänga med.

Detta från en minister som styrs av en regering socialdemokraterna och miljöpartiet.

Frågan är 1) Om inte mänsklig arbetskraft som idag hårdbeskattas i Sverige och rationaliseras bort hur ska vi då ta in skatt för att försvara välfärdssamhället? Robotar och digitalisering tar över men ska inte beskattas men några kommer inte att kvalificera sig till de nya jobben och några blir över.

Fråga 2) De som blir över i övergångssamhället ska inte ha medborgarlön men är det då bättre med försörjningsstöd för det kommer att bli väldigt många övertaliga? Trygghetssystemet bygger ju på att man varit i mänskligt arbete för att upprätthålla vissa ersättningar.

Peter Eriksson välbetald minister med hög lön och sitt på det torra skriver:

"Valen handlar snarare om i vilken utsträckning vi ska vara med och leda och driva utvecklingen. Då kan vi påverka hur tekniken förändrar samhälle och livskvalitet. Vi har inte råd att missa möjligheterna som digitaliseringen för med sig. Det handlar om mängder av nya jobb och verksamheter.

Men konkurrensen är stenhård. För att Sverige ska vara ett av de länder som lyckas dra fördelar av digitaliseringen måste vi fortsätta vara ledande och innovativa i att hitta nya lösningar. Samtidigt innebär teknikutvecklingen en stor omställning med betydande utmaningar. Den måste mötas genom ny infrastruktur, utbildning och kompetensutveckling"

Inga kommentarer: