< div id=”header ”>< / div>

måndag 5 juni 2017

FN:s havskonferens ”The Ocean Conference” 5-9 juni


Idag inleds en FN-konferens 5-9 juni med organisationer och beslutsfattare från hela världen för att vända den negativa utvecklingen gällande våra hav.

Naturskyddsföreningen som deltar ställer följande krav

- Destruktiva fiskemetoder, såsom bottentrålning, måste regleras mycket hårdare.
- Ett internationellt offentligt register över alla fiskefartyg och fiskeavtal måste inrättas för att komma åt det illegala fisket.
- Förbud för subventioner som leder till överfiske och höga utsläpp av växthusgaser.
- De internationella riktlinjerna för ett rättvist, jämställt och hållbart småskaligt fiske måste drivas igenom både globalt och inom EUs fiskepolitik.
- Stoppa nedskräpningen av haven. Genom att införa ett globalt producentansvar för att samla in och återvinna plastförpackningar kommer mer plast återvinnas och kunna användas i en cirkulär ekonomi.
- Ett globalt förbud mot mikroplaster i hygien och skönhetsprodukter

Havs och Vattenmyndigheten
bevakar konferensen

Naturskyddsföreningen
bevakar också konferensen

Inga kommentarer: