< div id=”header ”>< / div>

torsdag 22 juni 2017

Kort rapport från kultur- och fritidsnämndens möte 21 juni !

Ja var det något spännande på kultur- och fritidsnämndens möte i Varberg 20 juni?

Det är ju den nämnden där Alliansen sägs styra med MP. Fast det kanske är mer arbetsutskottet som styr dvs det sammansvetsade gänget Christoffer Bergenblock (C), Sven Andersson (M) och Linda Berggren (S) ?

I vilket fall så lämnades ett ärende utan beslut till nämnden: Hyra för reklamplatser. Det fanns tre alternativ.Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att ta beslut enligt förslag;

1. Avskaffande av avgift för reklamplats på kommunala
idrottsanläggningar

2. Bibehålla avgiften för reklamplats på kommunala idrottsanläggningar
3. Bibehålla avgifter för reklamplatser med möjlighet för alla föreningar
att tillgå attraktiva reklamplatseren nämnden förordade enhälligt att hyra för reklamplatserna tas bort och de 180.000 :- som man förlorar i intäkt läggs som

Enhälligt gick nämnden på alternativ 1

I linje med idrottsrådet och enskilda föreningars önskemål avskaffas avgiften och intäktsbortfallet (180.000 .-)kompenseras genom höjda avgifter för hyra av planer och anläggningar.Avskaffandet av avgift för reklamplats går i linje med idrottsrådets och berörda föreningar önskemål i syfte att gynna samarbetet mellan föreningar och näringslivet. Avskaffande av avgifter skulle även följa grannkommunernas sätt att hantera frågan.

Avsteg från beslutat investeringsprojekt ASES i ny bad- och simanläggning i Varberg här forordade nämnden att ändra ett tidigare taget beslut och att fororda fjärrvärme som grundsystem för uppvärmning. Det fanns en del teknikaliteter kring bergvärme och sollagring som varit andra alternativ uppe för diskussion. Den långsiktiga kostnaden sägs ligga på samma nivå vilket man än väljer och det nya beslutet kan medföra en större driftskostnad men det är aktuellt 2021 då anläggningen sägs stå klar.

För övrigt mycket information bland annat om biblioteksplan, budgetuppföljning och om mindre konstnärliga gestalningar. Ett ärende som går vidare till kommunstyrelsen där den nya Veddiges ungdomsgård föreslås få ett namn med lokal anknytning: Vege

Inga kommentarer: