< div id=”header ”>< / div>

onsdag 17 maj 2017

Klargörande om politiska vildar i Varberg vad händer nu?

Jag läser på facebook och artiklarna om bråken i SD Varberg eller rättare sagt bråken mellan avhopparna Qvist fd SD och andra i SD.

I SD:s fall verkar de agerat nu så att de "utestängda" avhopparna inte kan komma tillbaka de får söka sig annan boning om de vill agera i ett politiskt parti.

Nog om detta. I mitt fall så är MP uppenbarligen inte intresserad av vare sig kultur- och fritidsfrågor inte heller om jag hoppar av platsen i kultur- och fritidsnämnden som egentligen tillhör miljöpartiet besätts av en renlärig miljöpartist (läs alliansstyrd i Varberg).

Det kvittar vilket verkar det som och tidigare har MP inte gjort större väsen av sig i den nämnden heller då platsen var besatt av någon annan MP-ledamot som vare sig gick på interna MP-möten eller rapporterade.

Formellt sett tillhör jag inte den styrande majoriteten längre i Varberg. Jag är också ersättare i fullmäktige. Skillnaden är att avhopp i oppositionen gör varken från eller till men i praktiken är jag och Sverigedemokraten Mia Petzäll vågmästare i kultur- och fritidsnämnden som inte längre har en given majoritet.


Vad gäller avhopparna från SD Bosse Qvist har han säte i miljönämnden. Där går Karl-Gunnar Svensson (KD) in som ordinarie ifall han har frånvaro. I Monica Kunckel-Qvists fall som sitter med i barn- och utbildningsnämnden går Roger Kardemark (KD) in som ordinarie vid hennes ev. frånvaro.

Rättelse i bloggen: Nevrie B Suleyman (M) går in som ersättare i barn- och utbildningsnämnden istället för fd SD-ledamoten.Roger Kardemark är upphöjd till ordinarie ledamot.

I sammanhanget är det just Karl-Gunnar och Roger som kom in samtidigt med mig 1988 när både KD och MP kom i dåvarande fullmäktige så jag känner dem väl som väl erfarna politiker. Paret Qvist är relativt nya i SD och ganska oprövade politiskt. I mitt fall så har jag på sätt och vis samma erfarenhet SD valt som förste ersättarparti som är KD.

Det som händer nu i fortsättningen återstår att se. Men handlingsutrymmet är begränsat för politiska avhoppare att agera. Jag hade själv föredragit att ha ett parti bakom mig som stöd. I Miljöpartiets fall finns inte detta i min nämnd utan de litar helt på alliansen i detta fallet. Ingen var heller intresserad av kultur- och fritidsnämndens frågor heller när vi hade möten i MP: Då kan jag inte längre vara i MP med men behåller min plats tills vidare.


Fakta: Ringborg utan parti

Pierre Ringborg behåller sitt uppdrag som andre ersättare för Miljöpartiet i fullmäktige. Skulle två MP-ledamöter utebli har Ringborg alltså den ena platsen. Skulle en ledamot utebli och även försteersättaren Martin Bagge (MP) utebli går platsen till Ringborg.
Ringborg behåller platsen som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Skulle han utebli från ett möte ersätts han i första hand av en centerpartist detta enligt fullmäktiges beslut om ersättare i december 2014

Inga kommentarer: