< div id=”header ”>< / div>

onsdag 24 maj 2017

Ett kryss kan vara guld värt att vända en maktfullkomlig majoritet


Tommy Rydfeldt karriärpolitiker i Region Halland har väldigt roligt åt att jag "bara" samlade 35 kryss i lokalvalet som alla tillföll Miljöpartiet

Nu tror jag att många som röstade på mig och Miljöpartiet hade ganska stora förväntningar att de kryssen och rösterna jag bidrog med ändå skulle bidra med genomförande av politik och inte att jag skulle samla maktposter.

För mig är sakpolitiken vikitigare än min personliga makt och jag hade inga ambitioner att bli någon försörjningspolitiker.

Genom kultur- och fritidsnämnden känner jag ändå att bidragit med precis som alla i den nämnden delaktighet i nämndens arbete och att de flesta frågorna drivs i konsesus och inte i blockpolitik.

Ordföranden i nämnden Christofer Bergenblock är noga med att det är majoriteten som styr fast i kultur- och fritidsnämnden finns ingen given majoritet i Varberg.

Alliansen måste söka stöd hos mig oberoende, SD eller det som är vanligast socialdemokraterna. Alliansens stora symbolfråga var när de lyckades stoppa "damen med väskan" ihop med SD. Den mest uppmärksammade frågan i nämnden.

Om nu Tommy Rydfeldt menar att jag borde lämnat nämnden när kf-gruppen inte hade förtroende för mig så hade antagligen en centerpartist ersatt mig och då hade alliansen haft egen majoritet i nämnden och därmed inte behövt söka stöd vare sig hos mig eller SD eller S. Väl uträknat men besluten hade ändå blivit detsamma i 99 procent av fallen.

Min roll är ändå överdriven vad jag kan påverka eller inte. En symbolfråga för mig under mandatperioden har varit simhallsbeslutet.

Alliansen plus MP var eniga i KSau att det inte fick kosta mer än 300 miljoner att bygga en ny simhall vilket både jag och socialdemokraterna ifrågasatte på ett tidigt stadium och vi skulle få till stånd en funktionell simanläggning med 50-metersbana.

När det började brännas visade det sig att pengarna inte ens räckte till en 25-metare hamnade Alliansen plus MP i beslutsvånda. Man riskerade att få stryk i kultur- och fritidsnämnden om man inte höjde budet. I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige hade Alliansen och MP ändå kunnat stoppa oppositionen då de har majoritet där.

Men att gå till val med en nedgången anläggning på Håsten en gång till hade varit en omöjlighet. Håsten är inte alliansen och MP: S starkaste fäste precis och det fåtal kryss jag fick där visade sig guld värt.

Alliansen och MP böjde sig för opinionen och oppositionen till slut. Nu byggs det en fullskalig simanläggning på Håsten trots motstånd från Alliansen och MP. Ett kryss behöver inte vara avgörande men är guld värt att vända en maktfullkomlig majoritet.

Inga kommentarer: