< div id=”header ”>< / div>

onsdag 12 april 2017

S har högst stöd i de sex politiska frågor av tio väljarna anser viktigast !


"Socialdemokraterna får störst stöd för sin politik i sex av de tio frågorna som väljarna anser vara viktigast, enligt en opinionsundersökning från Novus. Stödet ökar dessutom något i fyra av dessa (sjukvården, skola och utbildning, äldreomsorg samt pensioner) jämfört med den senaste mätningen.

Samtidigt anser allt fler väljare att Miljöpartiet har den bästa politiken om miljö och klimat. Moderaterna anses ha den bästa politiken i två frågor (lag och ordning samt landets ekonomi), men stödet ökar inte. Detsamma gäller för Sverigedemokraterna, som anses ha den bästa politiken för invandring och integration.

Centerpartiet har gått framåt i opinionsundersökningarna den senaste tiden, men det märks inte nämnvärt vad gäller stöd i de viktigaste sakfrågorna. C anses vara näst bäst på miljö- och klimatfrågor, men inte inom något annat område" (TT)

De tio frågor som väljarna anser vara viktigast
1. Sjukvården. Högst stöd: S, 20 procent
2. Skola och utbildning. Högst stöd: S, 17 procent
3. Invandring/integration. Högst stöd: SD, 26 procent
4. Lag och ordning. Högst stöd: M, 18 procent
5. Äldreomsorg. Högst stöd: S, 18 procent
6. Jobb/sysselsättning. Högst stöd: S, 20 procent
7. Landets ekonomi. Högst stöd: M, 26 procent
8. Miljö/klimat. Högst stöd: MP, 23 procent
9. Pensioner. Högst stöd: S, 19 procent
10. Boende. Högst stöd: S, 17 procent

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes 23—28 mars med en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel där totalt 1 038 intervjuer gjordes

Inga kommentarer: