< div id=”header ”>< / div>

tisdag 25 april 2017

Remisskritik på bonus malus-förslaget


Ibland tycker jag vissa gröna framsteg är bra men det gäller naturligvis att införa saker med finnes annars drar man på sig kritik. I bl.a. tjänstebilsfakta finns en sammanställning med omfattande remisskritik mot bonus & malus- systemet hur det i praktiken slår.

2030-sekretariatet

Det är positivt att samma system införs för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

Bil Sweden

Förslaget att bli kontraproduktivt eftersom nya fordon med genomsnittliga utsläpp får en högre skatt än gamla, smutsigare fordon

Energimyndigheten

Förslaget riskerar motverka sitt syfte eftersom det i huvudsak främjar elbilar och laddhybrider och bestraffar fordon drivna med biodrivmedel.

Husvagnsbranschens riksförbund (HRF)

Husbilsförsäljningen kommer att sjunka dramatiskt, eftersom nästan alla husbilar drivs med diesel.

MRF

Höjd skatt på nya bilar kan leda till att folk i högre utsträckning behåller gamla, mindre miljövänliga bilar

Skatteverket

Skatteverket har inga invändningar mot att förslagen genomförs

Trafikanalys

Förslaget brister i sin konsekvensbeskrivning och det är svårt att bedöma bonus malus-systemets effekter. De nya mätmetoderna gör det mycket svårt att veta vilken skatt ett tilltänkt fordon kommer att få.

Naturvårdsverket

Brytpunkten för där skatten börjar tas ut bör på sikt sänkas till 75 g CO2/km. Än större effekt skulle kunna uppnås om ”maluskurvan” ges en brantare lutning, kanske särskilt för bilar med riktigt hög förbrukning där effekten av en sänkning av brytpunkt för malus har begränsad effekt.

"En bonus för den som kör mindre miljöbelastande bilar och en straffavgift för den som kör särskilt törstiga fordon, där straffavgiften används för att finansiera bonusen. Så fungerar bonus malus.

Under valrörelsen ställde sig de då fyra dåvarande regeringspartierna bakom införandet av bonus malus (latin för bra–dålig) vid nybilsköp. Förebilden är fransk, men i Sverige har sedan tidigare flera andra partier lanserat liknande förslag. Tanken är att med ekonomiska incitament uppmuntra till köp av bilar som är mindre skadliga för miljön. Kunder som köper fordon med låga utsläpp belönas med en bonus som bekostas av kunder som köper fordon med höga utsläpp. Systemet blir därmed självfinansierande."

Inga kommentarer: