< div id=”header ”>< / div>

lördag 22 april 2017

Döda sälar och varma hav - ett seminarie om varför Miljöpartiet blev intressant politiskt !


En mycket intressant uppläggning ett lunchseminarium om hur miljöfrågan växte under 70-talet in i journalistiken och sedan banade väg för Miljöpartiets väg in i det politiska livet och riksdagen 1988.

"Välkommen på lunchseminarium och presentation av den andra delrapporten i Tidens projekt om förändringar i den politiska dagordningen.

Lars Nord, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, har i rapporten ”Droppen urholkar stenen” utrett miljöfrågans entré på den svenska politiska dagordningen under 1970-talet. Rapporten kartlägger också miljörörelsens startskott och inledande framgångar i Sverige, vilket kulminerade i Miljöpartiets inträde i Riksdagen 1988.

Vad skapade de nya gröna värderingarna i samhället? Hur bar sig miljörörelsen åt för att få upp sin specifika fråga på dagordningen? Vad kan förklara att medborgare, media och makthavare plötsligt blev tvungna att ta hänsyn till en grön dimension i politiken? Dessa är några av de frågor som Lars Nord tar sig an i sin rapport.

Efter Lars Nords inledande presentation av rapporten följer ett panelsamtal där förutom rapportförfattaren, följande personer deltar:

Birger Schlaug, tidigare språkrör för Miljöpartiet

Helle Klein, chefredaktör för Dagens Arbete

Erika Bjerström, utrikeskommentator, SVT och tidigare miljöreporter Dagens Nyheter

Samtalsledare: Torsten Kjellgren, Tankesmedjan Tiden

Seminariet kan ses i sin helhet här

"Miljöfrågans entré på den politiska dagordningen under 1970-talet och Miljöpartiets inträde i riksdagen1988. Vad skapade de nya gröna värderingarna i samhället?

Lars Nord, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, presenterar sin rapport ”Droppen urholkar stenen”, där han menar att miljöfrågan inte var en vänster-högerfråga utan handlade om ekologi mot tillväxt – en dimension på tvärs. Enligt Lars Nord var det inte någon jättegrön våg som uppstod utan snarare små steg framåt.

Rapporten kommenteras av Birger Schlaug, tidigare språkrör för Miljöpartiet, Helle Klein, chefredaktör för Dagens Arbete och journalisten Erika Bjerström, SVT.

Arrangör: tankesmedjan Tiden."

Inga kommentarer: