< div id=”header ”>< / div>

måndag 3 april 2017

Linda Berggren (S) vill att Varbergs kommun anställer en kommun- och stadsarkivarie !


Bra motion från Linda Berggren (S) att anställa en kommun- eller stadsarkivarie i Varberg.
"Linda Berggren tycker att förtätningen sker utan urskiljning och utan kreativitet.
– Jag tycker också att vi måste förtäta och att man måste offra en del hus för att kunna bevara andra. Och jag förstår att byggnadsnämnden är i en knivig situation. De ska tillskapa bostäder. Men de ska faktiskt också följa plan- och bygglagens krav om att bevara kulturvärden.

Linda Berggren delar inte den hållning som gäller just nu – att det är staden innanför vallgatorna som äger uppgiften att bevara Varberg som en mysig småstad. Hon tycker att fler områden i stan ska bevaras och att stadens årsringar ska synas.
Rivningarna av billiga hyresrätter och vad det gör med stans mix av människor är ytterligare ett problem, som hon ser det."

Jag själv bor i Varbergs innerstad och ser hur politikerna i byggnadsnämnden verkar ha som huvuduppgift att bygga bostäder medan kultur- och fritidsnämnden där jag och Linda sitter ska yttra oss när det gäller kulturbevarande.

Ofta väger kultur- och fritidsnämndens yttrande vad gäller bevarande lätt då byggnadsnämnden är beslutsinstansen och kör över oss.

Vi har olika reglementen att gå efter och just nu är byggnadsnämnden i fejd med Kulturmiljö Halland på grund av det som händer med Heijlska villan där det finns synpunkter hur den frågan hanterats.

I sammanhanget verkar det vara enigheten i respektive nämnder som gäller men i sammanhanget tycker jag det är bra att Linda Bergren (S) lagt denna motionen. För när hon lade förslaget i kultur- och fritidsnämnden om stärkt kulturbevarande i reglementet satt jag med i alliansgruppen och kände inte att frågan var beredd för att ändra ställningstagandet.

1 kommentar:

jeanette sa...

Bara att hålla med..