< div id=”header ”>< / div>

lördag 18 mars 2017

Västerport i Varberg blir en rikemansstadsdel !


Intressant när det börjar diskuteras vilka som ska ska bo i den nya stadsdelen Västerport i Varberg vilka som talar för vem?

Västerport kommer att bli Varbergs skrytområde byggd för välbeställda människor om det så är bostadsrätt eller hyresrätt spelar ingen roll. Det är till för en övre medeklass resten får söka sig någon annanstans.

Jana Nilsson (S) skriver något om en "mångfald av människor" i Västerport utan att specificera var i mångfalden består av.

För att ta två exempel kv .Kyrkoherden innan det bebyggdes var jag på S möte innan det byggdes. Det är uteslutande bostadsrätter likaså Lorensberg ovanför Kvantum i i Varberg. I båda fallen släppte socialdemokraterna fram detta bara det byggs. Bygga är bra har alltid (S) tyckt.

Vad säger att inte Västerport också kommer att bli ett område där det mesta är bostadarätter? Blir det hyresrätter kommer de naturligtvis att bli svindyra så att i regel ingen vanlig människa kommer att kunna bo där.

Alliansen + MP svarar i en insändare på detta inte specifikt Västerport men om de ändrade ägardirektiven för Varbergs Bostads AB vilket innebär bostadsrätter så de kan vara med vid anbuden nere på Västerport.

Kommunisterna i Varberg slår naturligtvis bakut och befarar en rikemansstadsdel nere vid Västerport där det i första skedet ska byggas upp emot 2000 lägenheter.

Resten får naturligtvis hålla till i de perifiera delarna i Varbergs kommun men Västerport blir en rikemanssstadsdel för de som kommer att ha råd. Betydligt exklusivare än Kyrkoherden och Loensberg.

Inga kommentarer: